top of page

TEXTY

Páni draků
Páni draků [2009]

ZPĚT

Texty:

1]  Intro 

Hudba: Pavel Březina
Námět, výběr zvukových efektů: Mirek Ondráček

2]  Drak a jezdec 

Hudba: Mirek Ondráček
Text: Mirek Ondráček


Na křídlech dračích nech se nést, mečem svým se dotkni hvězd,
tys ten, kdo naději přináší.
Drak a jezdec jedno jsou, probuď v sobě sílu svou
Tys ten, kdo nad stínem zvítězí 

Volá tě dávná zem
Já budu ti průvodcem
Teď pochopíš, o čem vlastně sníš

Ožívá nyní tvůj sen
Zemí tvou budeš okouzlen
Dál můžeš jít, svůj osud žít

Vidím, odvahu máš
Začíná nyní příběh náš
Plamen zažehnout, meče pozvednout

Na křídlech dračích nech se nést….

 

 

3]  Návrat krále

Hudba: Mirek Ondráček
Text: Mirek Ondráček


Blíží se souboj světů a ty ten příběh dobře znáš
V knihách dávných hledáš, odvahu v nich nalézáš
Tisíce mužů jedou dál, ve svém boji nejsi sám

I když se hradby boří, touha tvá tě žene dál
Naděje v tobě hoří, objeví se pravý král
Slunce právě vychází, lidé sílu nachází

Dál cestou vzdálenou sám musíš jít
Novou jsi ty nadějí, zem tvá bude žít
Tmou majáky zahoří, víš, co bude dál
Tvůj se osud naplní, příběh, co se stal

Pradávný meč se zrodí, legendu v mysli stále máš
Arwen při tobě stojí, paní svojí dobře znáš

Dál cestou vzdálenou….

 

 

4]  Brána snů

Hudba: Mirek Ondráček
Text: Mirek Ondráček


Nad horou slunce vychází, bájný drak přilétá
Bránu snů zvolna otvírá, dávný svět ožívá
Z vyprávění starců ten příběh dobře znáš o bájné zemi daleké
Zažehni pochodeň, na cestu se dej, naplníš touhy své

Poznáváš, co jen ze snů znáš, říši krásnou, tajemnou
Před sebou dlouhou cestu máš, musíš jít za duhou
Bohatství země, to skály hlídají, jenom orel letí výš 
Otevři oči, tvůj dech se zatají, čas, ten zpátky nevrátíš

Brána snů se zvolna otvírá, probouzí se náš svět
Neváhej, s odvahou projdi tmou, čest a láska budou kvést

Srdce tvé teď ocelově zní, naslouchej přišel čas
Víru svou však nikdy neztrácej, vítej jsi jedním z nás

Brána snů se zvolna…


5]  Legendy

Hudba: Mirek Ondráček
Text: Mirek Ondráček


V legendách hledáš sílu svou, kterou postrádáš 
ty jsi tím hrdinou, pravdu zaséváš 
ohněm a mečem a vírou svou jedeš stále dál 
ty jsi tím hrdinou, to ty jsi Artuš král 

Bojíš se nových svítání, láska umírá 
vydáváš se za štěstím, hledáš ho v legendách 
chtěl by si jednou pozvednout meč, na cestu se dát 
být jedním z rytířů, hledat zlatý grál 

Na hladině jezerní objeví se meč, čaroděj ti jej dá 
vítězství je na dosah, legenda ožívá 
postavíš si kulatý stůl a nad stolem hrad 
Camelot, tu bájnou zem, každý bude znát 

V legendách hledáš sílu svou, kterou postrádáš 
ty jsi tím hrdinou, pravdu zaséváš 
ohněm a mečem a vírou svou jedeš stále dál 
ty jsi tím hrdinou, to ty jsi Artuš král 

V legendách hledáš….


6]  Stále dál

Hudba: Mirek Ondráček, Jirka Vlach
Text: Mirek Ondráček 


Na kovových koních přijeli jsme k vám
Neváhej, přidej se k nám
Jsme tu a zažehneme noc
Jediný on má nad námi moc
Ten styl, kterej budem hrát, díky nám budete ho znát

A každej z vás už dobře ví, to ocel kytar vítězí
Plamen, kterej hoří v nás, pocítí teď každý z vás

Stále dál temnou nocí zní
Jediný on tu vítězí
Jemu já svou duši dal
Osudem mým je….hudby král

A srdce tvé tu bije s mým
Tím tónem kovovým
To heavy metal žije v nás
Já vím, nadešel čas
Bít se za něj budem dál, nezemře, to přísahám

Stále dál….


7]  Plameny zkázy

Hudba: Mirek Ondráček, Pavel Březina
Text: Mirek Ondráček


Přišel čas na cestu nocí musíš se dát
Ve světle Luny tu náhle stojí hrad
Z mohutných zdí do duše proniká chlad
Tvé srdce buší, ta místa měl bys znát

Tam v pustých komnatách hledám lásku tvou
Dál v temných zákoutích sám bloudím tmou
Ty paní dobře víš, co já bych chtěl
Kéž nikdy neskončí….tanec našich těl

To příběh dávný v mé duši ožívá, jsou znovu se mnou můj syn i paní má
Plameny zkázy nám vzaly život náš, dál časem bloudíš, sám zůstáváš
Staletími bloudím a čekám dál, že osud vrátí, co kdysi krutě vzal
Ve vzpomínkách sám vracíš se zpět, to plný lásky a snů byl náš svět

Tam v pustých komnatách….

 

 


8]  Páni draků

Hudba: Mirek Ondráček
Text: Mirek Ondráček


Legendy ožívají, děti se starců ptají, je-li pravda to, co vypráví
Na dlani prý že mají, znamení co ukrývají, mužové, jenž draky sedlají
Tajemná kouzla znají, až dech se z toho tají, jejich čas se znovu navrátí
V osudu psány mají, skutky jenž vykonají, na svých dracích k nebi vzlétají

Dál nocí zní tajemná píseň draků
Až se rozední, otevřou náruč mraků
Dál nocí zní ta píseň vyvolená
Až se rozední, zem bude zachráněna, vím

Rychle se krajem šíří ta pověst o rytíři, který temné stíny porazí
Osudu vstříc teď letí, snu co spal po staletí, legendu prastarou naplní
Bitva se kvapem blíží, lid jeho k němu vzhlíží, ví, že drak ho nikdy nezradí

Dál nocí zní….

 


9]  Poselství

Hudba: Mirek Ondráček, Jakub Kittler
Text: Mirek Ondráček


Dobře vím, že bys chtěl si svůj život žít
Být jen sám sebou a svou cestou jít
Jak bájný Pegas ty toužíš se vznést
Svojí touhou dál se nechej vést, nechej vést

Úder do bicích jak hrom sálem zní
Dunivá basa zpívá svoje poselství
Do našich srdcí ten kov byl nám dán
Jak bájní rytíři sníme svůj sen dál, svůj sen dál

Poslouchej HEAVY METAL, ať víš, co vítr zpívá
Poslouchej HEAVY METAL, tu sílu drak hlídá
Poslouchej HEAVY METAL, kytary dál, dál tě zvou
Poslouchej HEAVY METAL, vždyť on je cestou tvou, cestou tvou

Jdi klidně dál, tu sílu v sobě máš
Rozeznít zvony, co v srdci ukrýváš
Nemůžeš padnout, to není osud tvůj
On ti dá sílu a to si pamatuj, pamatuj

Poslouchej HEAVY METAL….

 

10]  bonus - Nespoutaní

Hudba: Mirek Ondráček, Jakub Kittler
Text: Mirek Ondráček


Nesmíš se bát zvolit svůj cíl, vystoupit z davu a svůj sen žít
Nastoupit cestu jít stále dál, ty dobře víš, kdo bude král

Osudem tvým teď metal prochází, jeho sílu v sobě máš
Přidej se k nám máš stejný cíl, zvednout hlavu k výšinám

Víš dávno, co by jsi chtěl, stát nad hradbami těl
V kůži tam nahoře stát a za svůj styl se rvát

Osudem tvým teď metal….

Víš dávno co by jsi chtěl….

Souhvězdí draka
Souhvězdí draka [2009]

ZPĚT

Texty:

1]  Intro 

Hudba: Mirek Ondráček

2]  Touha má jest Karakum

Hudba: Mirek Ondráček
Text: Mirek Ondráček


Za branou snů tě čeká,
svět co mnohé leká,
já jej nosím v srdci svém
Tam sny své místo mají,
tam touhy ožívají,
tam někde leží i moje zem
Ze tří stran ji hlídá říše skal,
na straně půlnoční širý oceán

Přijmi pozvání do země vzdálené, KARAKUM
Dávné příběhy mohou být i tvé, KARAKUM
Vítej příteli pozvedni vína džbán, KARAKUM
Dnešní noc tu nikdo není sám, nikdo není sám

Stoly se prohýbají,
ženy taje lásky znají,
neváhej to není sen
Ta země ohromí tě,
a ženy uchvátí tě,
tajů plná je tahle zem
Ze tří stran ji hlídá říše skal,
na straně půlnoční širý oceán

Přijmi pozvání ...

 

 

3]  Návrat krále

Hudba: Mirek Ondráček, Jakub Kittler
Text: Mirek Ondráček


Vzdálená je spoustu dní země o které vyprávím
A právě tam teď pobývá ten který má být poslední
A slunce žár už zhasíná, nadchází večer kouzelný
A každý z vás měl by tam být zažít tu noc nevšední

Pohled tvůj už dohořívá víš jak já nastává ten čas
Do tmy vkládám slova dávná víš jak já nadešel ten čas

A znám jen já tu sílu tvou kterou dává srdce tvé
Naděje ta zůstává chtěl bych poznat dávný svět
Hledám dál svou cestu zpět naslouchám dávným příběhům
A právě tvůj teď ožívá když souhvězdí draka zazáří

Pohled tvůj ...

Vždy budu jednat čestně, mé srdce zůstane čisté
Svým mečem budu chránit všechny bezbranné
Budu stát na straně slabších, vždy hájit lásku a čest
Svým mečem všechny nepravosti já potrestám

 

 

4]  Nekončící sen

Hudba: Mirek Ondráček
Text: Mirek Ondráček, Holoubek


Ohně co vzplanou někdy k ránu, když měsíc svoje kroky prodlouží
A větve stromů jak v umírání pahýly své k zemi položí
Listí se zvedá znovu k tanci a tichý vítr se tu narodil
Když tajemný dům v černém lese svoji starou kletbu probudil
Stíny se prodlužují oheň plane divoký vítr chodbami vane
Za oknem maska zlá k tobě zří plamen a déšť mají tu svou při

Nesmíš se ptát proč dávno není den tohle to je nikdy nekončící sen
Nesmíš se ptát proč dávno není den tohle to je nikdy nekončící sen

Tajemnou chodbou procházíš teď tam dole se vaří osudu jed 
Temnota času spojuje vesmír horoskop s tebou nemá smír
Jsi jako slepý měsíc za oknem kde noc tvá je elysiem
Rájem všech našich ztracených tam kde se navěky skryjem

Nesmíš se ptát ...


5]  Vládne nám

Hudba: Mirek Ondráček, Jakub Kittler
Text: Mirek Ondráček


Je noc ještě spí stovky mužů co s ránem potáhnou dál do bojů dál
Dál pojedou a nad krajem jak bouře bude znít dusot kopyt
Teď nastal čas kdy do duše se vlévá každému z nás ten mocný hlas
Vím to mi věř tehdy se zrodil ten co vládne nám HEAVY METAL

Pojď nech se vést tou písní která zní tu stále dál nocí jde dál
Už víš už znáš že pod kopyty koní se zrodil nám HEAVY METAL

A sedmkrát žít sedm životů stále dál chci věřit svým snům
A s nadějí zas vítat nový den je skvělé žít svůj vlastní sen
Jít stále dál a stoupat stále výš dnes jako já i ty uvěříš
Že v srdci mém zas ocel vítězí že tenhle styl je dál pro mě vším

A sedmkrát ...


6]  Nespoutaní

Hudba: Mirek Ondráček, Jakub Kittler
Text: Mirek Ondráček 


Nesmíš se bát zvolit svůj cíl
vystoupit z davu a svůj sen žít
Nastoupit cestu jít stále dál
ty dobře víš kdo bude král

Osudem tvým teď metal prochází
jeho sílu v sobě máš
Přidej se k nám máš stejný cíl
zvednout hlavu k výšinám

Víš dávno co by jsi chtěl
stát nad hradbami těl
V kůži tam nahoře stát
a za svůj styl se rvát

Osudem tvým ...

Víš dávno ...

 


7]  Křídla Pegasů

Hudba: Mirek Ondráček
Text: Mirek Ondráček


Tvoje vlasy vlasy havraní dlouhé jsou jako čekání
Než tvá ústa se zeptají zda slunce a měsíc se potkají
Tvoje vlasy vlasy havraní krásné jsou jako svítání
Smích a pláč se střídají a slzy tvé ve slunci se blýskají... já vím

Na křídlech černých Pegasů odlétá sen, je tu ráno a s ním nový den
Na křídlech černých Pegasů odlétá sen, vzpomínka zůstala jen 

Tak jako sen i láska odchází zavřená je náruč tvá
Ptám se hvězd co padají zda jinou mi osud uchystá
Temně zní kytara má životem dál půjdu sám
Vzpomínka ta zůstává lásku já už nehledám... já vím

Na křídlech černých ...
Na křídlech černých ...

 

 


8]  Třináctý válečník

Hudba: Mirek Ondráček
Text: Mirek Ondráček

Starý král ze severu vysílá posli k němu, ví že je silný odvážný
Země je napadena zlem co nemá jména, zlem co hrůzu nahání
Přízrak jehož jméno nesmí být vysloveno, přízrak co z mlhy přichází
Proroctví vysloveno tucet mužů připraveno, a ty jsi ten třináctý

Třináct mužů teď do mlhy vyráží, čeká je boj plný nesnází
Z kopců dolů valí se ohnivá saň, Valkýra ví zaplatíš krví daň
Třináct mužů teď do mlhy vyráží, čeká je boj plný nesnází
Tajemná modlitba teď nad krajem zní, čeká nás těžké vítězství

Vřeteno končí na cestu se dáš, ruka tvá meč svírá dál
Poslední boj před sebou máš, Vallhala sály otvírá

Třináct mužů ...

 


9]  Poselství

Hudba: Mirek Ondráček, Jakub Kittler
Text: Mirek Ondráček


Dobře vím, že bys chtěl si svůj život žít
Být jen sám sebou a svou cestou jít
Jak bájný Pegas ty toužíš se vznést
Svojí touhou dál se nechej vést, nechej vést

Úder do bicích jak hrom sálem zní
Dunivá basa zpívá svoje poselství
Do našich srdcí ten kov byl nám dán
Jak bájní rytíři sníme svůj sen dál, svůj sen dál

Poslouchej HEAVY METAL, ať víš, co vítr zpívá
Poslouchej HEAVY METAL, tu sílu drak hlídá
Poslouchej HEAVY METAL, kytary dál, dál tě zvou
Poslouchej HEAVY METAL, vždyť on je cestou tvou, cestou tvou

Jdi klidně dál, tu sílu v sobě máš
Rozeznít zvony, co v srdci ukrýváš
Nemůžeš padnout, to není osud tvůj
On ti dá sílu a to si pamatuj, pamatuj

Poslouchej HEAVY METAL….

Poslouchej HEAVY METAL….

 

Anchor 2
bottom of page